Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

28.02.2017

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: αναβολή και αναπλήρωση μαθημάτων

Λόγω συμμετοχής του διδάσκοντος σε συνέδρια εξωτερικού, αναβάλλονται οι παραδόσεις του μαθήματος «Τοπική Αυτοδιοίκηση» κατά τις ημερομηνίες 8 Μαρτίου και 5 Απριλίου.

Οι αναπληρώσεις των ως άνω μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν στις 16 Μαρτίου (ώρες 19:00-21:00) και 30 Μαρτίου (ώρες 19:00-21:00).