Αρχική σελίδα » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ » ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Μαθήματα Επιλογής

Το Β’ εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα, από τα οποία κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να επιλέγει ένα (1) εκ των δύο (2) προσφερομένων είναι τα εξής:

 

Τα μαθήματα επιλογής, από τα οποία κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να επιλέξει τρία (3) είναι τα εξής;