Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ » ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ » Μαθήματα Επιλογής Β' εξαμήνου » Επίκαιρα Θέματα Δημόσιας Διοίκησης

Μαθήματα Επιλογής Β' εξαμήνου

[κωδ. 220] ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διδάσκοντες: Αντώνης Μακρυδημήτρης, Ομ. Καθηγητής και  Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα, Επ. Καθηγήτρια

Περιγραφή μαθήματος

Η δημόσια διοίκηση ως ορατή έκφραση των μετεξελίξεων του σύγχρονου κράτους βρίσκεται σε διαδικασία διαρκούς αναζήτησης νέων μορφών και εργαλείων δράσης. Οι σχέσεις της με την πολιτική, την κοινωνία, το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον της αλλά και σειρά προκλήσεων (οικονομική ανάπτυξη, μετανάστευση, δημογραφικό ζήτημα, κλιματική αλλαγή κ.λπ.) απαιτούν ευελιξία και αυξημένη ικανότητα προσαρμογής και ανταπόκρισης. Το μάθημα εξετάζει διάφορες όψεις της ικανότητάς της να ανταποκριθεί στις προκλήσεις με αναφορά σε επίκαιρα ζητήματα της ελληνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής.

Ιδιαίτερη σημασία καταλαμβάνουν πλέον θέματα διαφάνειας και ποιότητας στα πεδία του διοικητικώς πράττειν, τα οποία συνάπτονται με γενικότερα ερωτήματα και προβληματισμούς ηθικής αντίληψης και δεοντολογίας στη διοίκηση και την πολιτική. Σε αυτά θα επιχειρηθεί να δοθεί μια βαρύτητα κατά την ανάπτυξη των σχετικών επιχειρημάτων στη διδασκαλία του μαθήματος.

Το μάθημα αποσκοπεί:

  • στη διερεύνηση του ζητήματος εάν η ηθική συμπεριφορά είναι εφικτή κατά την πρακτική άσκηση διοίκησης και πολιτικής
  • στην κριτική εξέταση των ειδικότερων στοιχείων που συγκροτούν την ποιότητα της πολιτικοδιοικητικής λειτουργίας στη σύγχρονη εποχή.

 Περιεχόμενο μαθήματος

1.         Η σημασία της επιστήμης στη διοίκηση και τη δημόσια πολιτική

2.         Η πρακτικο-στοχαστική οδός στη σύγχρονη εποχή

3.         Το ζήτημα της ηγεσίας στη διοίκηση και στην πολιτική – μια ‘νέα’ προσέγγιση από ‘παλιά’

4.         Ο ηθικός προβληματισμός σήμερα

5.         Ατομική και συλλογική ηθική

6.         Μπορεί να είναι ηθική η διοίκηση ή η πολιτική;

7.         Στοιχειώδης ηθική – minima moralia administrativa

8.         Δύσκολα ερωτήματα σε σύνθετες καταστάσεις

9.         Rawls, Nozick και Habermas: ένας διάλογος συνθετικός

10.       Ηθικός αναστοχασμός και πού οδηγεί

Μαθησιακά αποτελέσματα

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα έχουν:

  • αντιληφθεί τις βασικές πτυχές του ηθικού προβληματισμού στη σύγχρονη διοικητική δράση και δημόσια διακυβέρνηση
  • κατανοήσει τα κυριότερα υποδείγματα ηγεσίας στις σύνθετες οργανώσεις.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

  • Μακρυδημήτρης Αντ. (2021), Είναι Ηθική η Πολιτική; Τύποι Ηγεσίας στον Πολιτικό του Πλάτωνος και Άλλα Ερωτήματα, Β΄ επαυξημένη έκδοση, Διοίκηση και Κοινωνία 11, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας.
  • Manent P. (2005), Απλά Μαθήματα Πολιτικής Φιλοσοφίας, Παραδόσεις στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών, 2η έκδοση, Αθήνα: Πόλις.
  • Ρεβώ ντ’ Αλλόν Μ. (2007), Πρέπει η Πολιτική να Γίνει Ηθική;, 2η έκδοση, Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας.
  • Ψυχοπαίδης Κ. (2006), Ο Φιλόσοφος, ο Πολιτικός και ο Τύραννος. Για την Πολιτική Σκέψη του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, 3η έκδοση, Αθήνα: Πόλις.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση της απόδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών διεξάγεται βάσει αφενός της συμμετοχής τους στο μάθημα και αφετέρου της από μέρους τους εκπόνησης εργασίας, η οποία παρουσιάζεται προφορικά, κατόπιν κατατίθεται δε σε πιο ολοκληρωμένη μορφή και γραπτά.