Αρχική σελίδα » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ » ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ » Μαθήματα Επιλογής Β' εξαμήνου » Επίκαιρα Θέματα Δημόσιας Πολιτικής - Διοικητική Μεταρρύθμιση

[κωδ. 215] ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διδάσκουσα: Μ.-Η. Πραβίτα, Λέκτωρ

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εις βάθος διερεύνηση βασικών ζητημάτων που ανακύπτουν στη σφαίρα της δημόσιας πολιτικής. Για τον σκοπό αυτόν σε κάθε ακαδημαϊκό έτος προγραμματίζεται, μεταξύ άλλων, η πραγματοποίηση διαλέξεων από προσκεκλημένους που έχουν άμεση γνώση και εμπειρία στα συγκεκριμένα θέματα διοικητικής επιστήμης που πραγματεύεται το μάθημα.

Ειδικότερα, πρωταρχική επιδίωξη είναι η εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με τα προβλήματα που απορρέουν από την ιστορία των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα κατά τις διάφορες φάσεις σχηματισμού του κρατικού μηχανισμού από την εθνική απελευθέρωση και μετά, καθώς και με ζητήματα βελτιστοποίησης της μεθοδολογίας περί των μεταρρυθμίσεων.

Διάγραμμα θεματολογίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17:

1. Όψεις της νεοελληνικής διοικητικής κουλτούρας

2. Σχεδίασμα για ένα ιστορικό διάγραμμα της ελληνικής Διοίκησης

i. Προεπαναστατικοί και επαναστατικοί θεσμοί. Η καποδιστριακή περίοδος. ‘Capodistrias dilemma’: συνοχή ή διαφοροποίηση

ii. Το οργανωτικό big bang του 1833: συγκεντρωτικό κράτος, γραμματείες και νομοί

iii. Το πελατειακό σύστημα και οι απαρχές της αξιοκρατίας

iv. Οι μεταρρυθμιστικές απόπειρες του Τρικούπη

v. Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων και η επιστροφή των κοινοτήτων

vi. Η μεταπολεμική περίοδος της «ανασυγκρότησης», οι πρώτες εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων

vii. Δικτατορία και μεταπολίτευση

3. Η «Αρνητική» δυναμική της διοικητικής μεταρρύθμισης ή γιατί οι μεταρρυθμίσεις αποτυγχάνουν

4. Προκλήσεις και προοπτικές στον 21ο αιώνα

5. Μεθοδολογία διοικητικών μεταρρυθμίσεων

6. Ειδικά Θέματα

i. Κανονιστική Μεταρρύθμιση

ii. Αποκέντρωση - Αυτοδιοίκηση

iii. Αξιοκρατία στη διοίκηση προσωπικού

iv. Το κέντρο της διακυβέρνησης: “emperor undressed”?

v. Εφαρμογή νέας μεθοδολογίας διοίκησης

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

 • Allison Gr. T., Κ. Νικολαΐδη (επιμ.), Το Ελληνικό Παράδοξο: Υπόσχεση και Επίδοση, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα 1997.
 • Αργυριάδης Δ., Για μια Δημόσια Διοίκηση που Αποδίδει και Επικοινωνεί με τους Πολίτες, Θεσμοί της Ελληνικής Κοινωνίας 10, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 1998.
 • Βούλγαρης Γ., Η Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση στην Παγκοσμιοποίηση, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2008.
 • Γιαννίτσης Τ., Η Δημοκρατία σε Κρίση;, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2007.
 • Διαμαντούρος Ν., Πολιτισμικός Δυϊσμός και Πολιτική Αλλαγή στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2000.
 • Featherstone K. (ed.), “The Challenge of Modernization: Politics and Policy in Greece”, West European Politics, special issue, vol. 28, Taylor & Francis Group, London 2005
 • Featherstone K. (επιμ.), Πολιτική στην Ελλάδα. Η Πρόκληση του Εκσυγχρονισμού, εκδ. Οκτώ, Αθήνα 2007.
 • Featherstone K., Δ. Παπαδημητρίου, Τα Όρια του Εξευρωπαϊσμού, Δημόσια Πολιτική και Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, εκδ. Οκτώ, Αθήνα 2010.
 • Καζάκος Π. (επιμ.), Μήπως Αργήσαμε;, Αποτίμηση και Προοπτικές των Μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Πρακτικά συζήτησης, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας – Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών (ΕΚΕΜΕ), Αθήνα 2009.
 • Καζάκος Π., Από τον Ατελή Εκσυγχρονισμό στην Κρίση, Μεταρρυθμίσεις, Χρέη και Αδράνειες στην Ελλάδα (1993-2010), εκδ. Πατάκης, Αθήνα 2010.
 • Καρκατσούλης Π., Το Κράτος σε Μετάβαση. Από τη «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και το «Νέο Δημόσιο Management» στη «Διακυβέρνηση», εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2004.
 • Κοσμίδης Σ., Εκσυγχρονισμός και Μεταρρυθμίσεις, με Προτάσεις για τη Διακυβέρνηση, για τη Δικαιοθέτηση, για τη Λειτουργία της Βουλής, για το Ρόλο των Κομμάτων και του Βουλευτή κ.ά., εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 2010.
 • Lavdas K., The Europeanization of Greece: Interest Politics and the Crises of Integration, Macmillan, London 2007.
 • Μαΐστρος Π.Γ., Τα Τρία Κύματα Μεταρρυθμίσεων της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα [1975-2015+], Δημόσια Πολιτική και Θεσμοί 2, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα 2009.
 • Μακρυδημήτρης Αντ. (επιμ.), Προβλήματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Διοίκηση και Πολιτεία: Μελέτες 13, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 1995.
 • Μακρυδημήτρης Αντ., Διοίκηση και Κοινωνία, Η Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1999.
 • Μακρυδημήτρης Αντ., Κράτος και Κοινωνία των Πολιτών. Ελευθερία και Κοινωνική Δικαιοσύνη, Β΄ έκδ., Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις, Αθήνα 2006.
 • Μιχαλόπουλος Ν., Η Δημόσια Διοίκηση στην Εποχή των Αποτελεσμάτων, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα 2007.
 • Monastiriotis V., Andr. Antoniades, Reform That! Greece’s Failing Reform Technology: Beyond “Vested Interests” and “Political Exchange”, The Hellenic Observatory, The European Institute, The London School of Economics and Political Science, London 2009.
 • Μουζέλης Ν., Από την Αλλαγή στον Εκσυγχρονισμό, Κριτικές Παρεμβάσεις, Πολιτική, Κοινωνία, Πολιτισμός, Θεωρία, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 2002.
 • Παπαδόπουλος Αλ., Τα Βήματα του Έστερναχ, Η Ελλάδα μετά το 2010, εκδ. Εστία, Αθήνα 2008.
 • Παπούλιας Δ.Β., Ο Δημόσιος Τομέας σε Κρίση, εκδ. Γνώση, Αθήνα 1991.
 • Παπούλιας Δ.Β., Χρυσάφι είναι το Δημόσιο, Ρητορεία και Πραγματικότητα των Μεταρρυθμίσεων, εκδ. Εστία, Αθήνα 2007.
 • Παπούλιας Δ.Β., Δ.Α. Σωτηρόπουλος, Χ.Ι. Οικονόμου, Το Εκκρεμές της Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Το Παράδειγμα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, εκδ. Ποταμός, Αθήνα 2002.
 • Παπούλιας Δ., Χ. Τσούκας, Κατευθύνσεις για τη Μεταρρύθμιση του Κράτους, εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 1998.
 • Σημίτης Κ., Πολιτική για μια Δημιουργική Ελλάδα, 1996-2004, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2005.
 • Σπανού Κ., Το Πρόβλημα της Δημόσιας Διοίκησης. Μια Πρώτη Προσέγγιση, εκδ. ΙΟΒΕ, Αθήνα 1996.
 • Spanou C., “State Reform in Greece: Responding to Old and New Challenges”, International Journal of Public Sector Management, vol. 21, no 2, Emerald Group Publishing, Bingley, 2008.
 • Σωτηρόπουλος Δ.Α., Κράτος και Μεταρρύθμιση στη Σύγχρονη Νότια Ευρώπη: Ελλάδα - Ισπανία - Ιταλία - Πορτογαλία, εκδ. Ποταμός, Αθήνα 2007.
 • Τσέκος Θ., Ποιότητα Υπηρεσιών και Δημόσιο Μάρκετινγκ – προς Ένα Ανθρωποκεντρικό Παράδειγμα για τη Δημόσια Διοίκηση, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, Δίκαιο και Δημόσιες Πολιτικές 7, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 2007.

Αξιολόγηση:

Η αξιολόγηση της απόδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών διεξάγεται βάσει αφενός της συμμετοχής τους στο μάθημα και αφετέρου της από μέρους τους εκπόνησης εργασίας, η οποία παρουσιάζεται προφορικά και κατόπιν κατατίθεται σε πιο ολοκληρωμένη μορφή και γραπτά.