Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ » Νομοθεσία » ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΕΣΔΔΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΕΣΔΔΑ

 • Εγκύκλιος 16/22-2-2007, Νέο θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρήσεων ΟΤΑ
 • Εγκύκλιος 14-2-2007, Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ΟΤΑ έτους 2007
 • Εγκύκλιος 11/7-2-2007, Εποπτεία πράξεων οργάνων ΟΤΑ
 • Εγκύκλιος 10/31-1-2007, Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών αιρετών ΟΤΑ α'βαθμού
 • Εγκύκλιος 9/31-1-2007, Προϋπολογισμός ΟΤΑ α' βαθμού
 • Εγκύκλιος 8/26-1-2007, Συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων Ιδρυμάτων κ.ά.
 • Εγκύκλιος 5/17-1-2007, Γνωστοποίηση τροποποιήσεων του π.δ. 48/1999
 • Εγκύκλιος 12-1-2007, Έλεγχος νομιμότητας αποφάσεων ΟΤΑ α' βαθμού
 • Εγκύκλιος 53/18-12-2006, Όργανα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
 • Εγκύκλιος 52/8-12-2006, Όργανα ΟΤΑ α' βαθμού
 • Εγκύκλιος 51/29-11-2006, Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Εγκύκλιος 50/29-11-2006, Οικονομικά θέματα ΟΤΑ α' και β' βαθμού
 • Εγκύκλιος 14/8-5-2006, Δημοτική Αστυνομία
 • Εγκύκλιος 54/9-12-2004, Οργάνωση και λειτουργία ΟΤΑ α' και β' βαθμού