Αρχική σελίδα » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Α' και Β' εξαμήνου 2016-2017

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας ανακοινώνεται στην αρχή εκάστου εξαμήνου.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες, ώστε να διευκολύνονται, κατά το δυνατόν, οι εργαζόμενοι φοιτητές.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας του Α’ εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2016-17 (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαθήματα σπουδών) μπορείτε να δείτε εδώ. Έναρξη διδασκαλίας: 10 Οκτωβρίου 2016.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας του Β’ εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2016-17  μπορείτε να δείτε εδώ. Έναρξη της διδασκαλίας:  27 Φεβρουαρίου 2017.

Υπενθυμίζεται στους/στις φοιτητές/τριες  ότι η παρακολούθηση των μαθημάτων και σεμιναρίων είναι υποχρεωτική. Η υπέρβαση του ανώτατου ορίου 20% απουσιών, έστω και σε ένα και μόνο μάθημα, αποτελεί αδυναμία συμμετοχής στην εξέταση και οδηγεί στην υποχρέωση του/της φοιτητή/τριας να παρακολουθήσει το επόμενο έτος ΟΛΟ το πρόγραμμα σπουδών (βλ. άρ. 6 της  ΥΑ206770/Ζ1 (ΦΕΚ 3539/30.12.2014 τ. Β).