Αρχική σελίδα » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Πρόγραμμα Διδασκαλίας 2018-2019

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας ανακοινώνεται στην αρχή εκάστου εξαμήνου.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες, ώστε να διευκολύνονται, κατά το δυνατόν, οι εργαζόμενοι φοιτητές.

ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-19 (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ) ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ εδώ. Έναρξη διδασκαλίας: 5 Νοεμβρίου 2018.

ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ B' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-19 (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ εδώ. Έναρξη διδασκαλίας: 25 Φεβρουαρίου 2019.

Υπενθυμίζεται στους/στις φοιτητές/τριες  ότι η παρακολούθηση των μαθημάτων και σεμιναρίων είναι υποχρεωτική. Η υπέρβαση του ανώτατου ορίου 20% απουσιών, έστω και σε ένα και μόνο μάθημα, αποτελεί αδυναμία συμμετοχής στην εξέταση και οδηγεί στην υποχρέωση του/της φοιτητή/τριας να παρακολουθήσει το επόμενο έτος ΟΛΟ το πρόγραμμα σπουδών.