Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

20.09.2021

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2021-22

Καλούνται οι επιτυχόντες/ούσες στη διαδικασία επιλογής νέων φοιτητών/τριών 2021-22 να προσέλθουν την Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρες 15:00-16:00 στο κτίριο επί της οδού Θεμιστοκλέους 6 (ισόγειο) και να παραδώσουν τα ακόλουθα προς δέσμευση θέσης στο Πρόγραμμα:

  1. Τα έντυπα έγγραφα, όπως αυτά έχουν σαρωθεί και υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατά τη διαδικασία επιλογής και σύμφωνα με τα απαιτούμενα της Προκήρυξης περί επικύρωσης εγγράφων (βλ. dddp.pspa.uoa.gr/proboli-newn/prokhry3h-eisagwghs-newn-foithtwn-2021.html
  2. Ηλεκτρονικά συμπληρωμένο και εκτυπωμένο ενημερωτικό δελτίο (βλ. έντυπο εδώ) μαζί με μία φωτογραφία.
  3. Απόδειξη καταβολής εισφοράς ύψους 700,00 ευρώ:
  • σε περίπτωση κατάθεσης εντός τραπεζικού καταστήματος: η πρωτότυπη –κίτρινη- απόδειξη τραπεζικής κατάθεσης και όχι φωτοτυπία της.
  • σε περίπτωση ηλεκτρονικής κατάθεσης: εκτυπωμένη σχετική απόδειξη.

Η απόδειξη πρέπει να φέρει ένδειξη/αιτιολογία «ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΜΣ «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ- ονοματεπώνυμο επιτυχόντα»

Τα στοιχεία του πανεπιστημιακού λογαριασμού είναι:

  • ALPHA BANK, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ)
  • Αρ. λογ/σμού: 802002001000227
  • ΙΒΑΝ: GR0301408020802002001000227
  • Swift/BIC          : CRBAGRAA

Σε περίπτωση μη προσέλευσης επιτυχόντων για έναρξη εγγραφής (δέσμευση θέσης), με νεότερη ανακοίνωση καλούνται οι επιλαχόντες/ούσες για έναρξη εγγραφής τους.

Οι βεβαιώσεις εγγραφής θα διανεμηθούν κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας και σε νεότερη ανακοίνωση θα δημοσιευτούν οδηγίες για έκδοση φοιτητικής ταυτότητας, φοιτητικής ασφάλειας υγείας κοκ.

Θα ακολουθήσει ενημέρωση-πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών για υποτροφίες-απαλλαγή εισφοράς βάσει κοινωνικών κριτηρίων, σύμφωνα με τον Ν. 4485/2017. Σε περίπτωση πλήρωσης κριτηρίων και σε συνέχεια σχετικών αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων, η εισφορά επιστρέφεται στον/στην φοιτητή/τρια.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Προγράμματος θα ενημερωθούν με e-mail για την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων και το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ