Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

27.08.2018

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2018-19

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι στις 10.08.2018 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση επανίδρυσης του ΠΜΣ "Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική" (βλ.ΥΑ 831/2.7.2018 - ΦΕΚ 3325/Β'/10.08.2018). Κατόπιν τούτου αναμένεται τον Σεπτέμβριο (μετά τις 25/9/2018) να αναρτηθεί η Προκήρυξη Εισαγωγής Νέων Φοιτητών για το ακ. έτος 2018-19. Μέχρι τη δημοσίευση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τη σχετική ιστοσελίδα (βλ. dddp.pspa.uoa.gr/epilogh-ypochfiwn.html ), καθώς και ενδεικτικά από τη διαδικασία επιλογής του έτους 2017.